Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Hatályos: 2022. 08. 01

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

2022.08.01.

Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésé a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csertő község közigazgatás területét ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. § (1) Csertő község lakossága a Mozsgói vegyes háziorvosi (felnőtt, gyermek) körzethez tartozik.

(2) A Háziorvosi körzet székhelye: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13.

3. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el.

(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 7900 Szigetvár, Szt. István ltp. 7.

4. § (1) A település a Mozsgói védőnői körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13.

5. § (1) Csertő Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 7900 Szigetvár, Szt. István ltp. 7.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvosi és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

7. § A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7/2016.(XII.5.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról.

8. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.