Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.07.01.

Lapáncsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 6/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.