Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Lapáncsa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A polgármester a beiskolázási települési támogatás igénylésének lehetőségéről a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatja az aktuális év július hónapjában.”

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.