Felsőszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 3/2018 (III.27..) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Felsőszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 3/2018 (III.27..) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 39/C § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.27..) önkormányzati rendelete

a) 3. §-a,

b) 4. alcíme.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 2-án hatályát veszti.