Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (IX.29..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 10/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az egyes egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeltek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 10. 01- 2020. 12. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő–testületének

10/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete


az egyes egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeltek hatályon kívül helyezéséről


Kéleshalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti

  1. Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kijelöléséről.
  2. Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzet határairól.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.
Szvétek Lajos Róbert

p.h.

Pápay László

polgármester


jegyző
Záradék:A rendelet kihirdetve: 2016. IX.29.

p.h.

Pápay Lászlójegyző

Mellékletek