Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (XI.29..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló I/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 29- 2019. 12. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról


szóló I/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László  

polgármester


jegyző


Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2016.XI.29.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek