Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (XI.29..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 13/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 12. 01- 2020. 12. 30

  Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő–testületének

13/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete


az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról


Kéleshalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


Az alapellátás körzetei

1. §


(1) Kéleshalom Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi és gyermekorvosi körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: Egészségház 6444 Kéleshalom, Fő utca 4.


2. §


  1. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el.
  2. Az ügyeleti ellátás székhelye: 6440 Jánoshalma, Petőfi utca 1.


3. §


(1) Kéleshalom Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székelye: Egészségház 6444 Kéleshalom, Fő utca 4.


4. §


(1) Kéleshalom Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1. utca.

(2) Kéleshalom Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.

(3) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 6440 Jánoshalma, Petőfi utca 1.

(4) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 6440 Jánoshalma, Petőfi utca 1.


5. §


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 6444 Kéleshalom, Fő u. 4. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

Záró rendelkezések

6. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.
Szvétek Lajos Róbert

p.h.

Pápay László

polgármester


jegyző
Záradék:A rendelet kihirdetve: 2016.11.29.

p.h.

Pápay Lászlójegyző