Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (IX.29..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 22) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01- 2019. 12. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról


szóló 1/2015. (I. 22) önkormányzati rendelete módosításáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kéleshalom Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 22) önkormányzati rendelete 71. §-a az alábbi c) bekezdéssel egészül ki:


Az SZMSZ részét képező mellékletek:

a) 1. melléklet a képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok feladatairól

b) 2. melléklet polgármesterre átruházott feladatok

c) 3. melléklet kormányzati funkciók.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyzőZáradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2016. IX.29.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek