Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról 1

2022.09.30.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is - 2022. évi költségvetés módosítás

a) bevételi főösszegét: 189 087 315 forintban

b) kiadási főösszegét: 189 087 315 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésen belül:

a) működési célú bevételek: 93 319 910 Ft

b) működési célú kiadások: 119 359 771 Ft

c) működési hiány: 26 039 861 Ft

d) felhalmozási célú bevételek: 72 828 174 Ft

e) felhalmozási célú kiadások: 68 140 922 Ft

g) felhalmozási többlet: 4 687 252 Ft

h) költségvetési hiány összesen: 21 352 609 Ft

(3) A működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával gondoskodik.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel összegét az alábbiak szerint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele alapján:

a) működési cél: 21 352 609 Ft

b) felhalmozási cél: 0 Ft

összegben állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési mérlegét, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület, melyet e Rendelet 3., 4. melléklete tartalmazza:

a) Működési kiadások összesen: 108 865 889 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 68 140 922 Ft

c) Finanszírozási kiadások összesen: 1 586 622 Ft

d) Pénzforgalom nélküli kiadások: 10 493 882 Ft

e) Költségvetési KIADÁSOK összesen: 189 087 315 Ft

f) Működési bevételek összesen: 93 319 910 Ft

g) Felhalmozási bevételek összesen: 72 828 174 Ft

h) Előző évek költségvetési maradvány: 22 939 231 Ft

i) Költségvetési BEVÉTELEK összesen: 189 087 315 Ft

3. § (1) Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:

(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1a. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

(6) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 3a. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(9) A Rendelet 4a. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(10) A Rendelet 4b. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(11) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(12) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

2. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím

4. melléklet

üres cím

5. melléklet

üres cím

6. melléklet

üres cím

7. melléklet

üres cím

8. melléklet

üres cím

9. melléklet

üres cím

10. melléklet

üres cím
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 1. napjával.