Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2022. 10. 01

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakról

2022.10.01.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a/ pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.  § A rendelet hatálya kiterjed a Kéleshalom Községi Önkormányzat fenntartásában lévő, gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben és az önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést igénybe vevőkre.

2.  § A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait e rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.

3.  § Ez a rendelet 2022. október 1. napján lép hatályba.

4.  § Hatályát veszti

a) Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete,

b) Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról,

c) Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (X. 27.) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról.