Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2022. 10. 01

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

2022.10.01.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés a) pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Kórházi Főigazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Kéleshalom község egészségügyi alapellátási körzetei:

a) egy felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet,

b) egy felnőtt és gyermek (vegyes) fogorvosi körzet,

c) egy ügyeleti körzet,

d) egy védőnői körzet és

e) egy iskola-egészségügyi körzet.

2. § A felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet

a) székhelye: 6444 Kéleshalom Fő utca 4.

b) ellátási területe: Kéleshalom község közigazgatási területe.

3. § A felnőtt és gyermek (vegyes) fogorvosi körzet

a) székhelye: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

b) ellátási területe: Kéleshalom község közigazgatási területe.

4. § (1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás körzet

a) székhelye: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

b) ellátási területe: Kéleshalom község közigazgatási területe.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás körzet

a) székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

b) ellátási területe: Kéleshalom község közigazgatási területe.

5. § A védőnői körzet

a) székhelye: 6444 Kéleshalom, Fő utca 4.

b) ellátási területe: Kéleshalom község közigazgatási területe.

6. § Az iskola-egészségügyi körzet

a) székhelye: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

b) ellátási területe: Kéleshalom község közigazgatási területe.

7. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

8. § Hatályát veszti Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 13/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról.