Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.02.24.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez12

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.