Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.02.23.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is - 2022. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét: 201.236.927 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 201.26.927 Ft-ban”

(2) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésen belül:]

„a) működési célú bevételek: 105.565.413 Ft
b) működési célú kiadások: 126.308.789 Ft
c) működési hiány: 20.743.376 Ft”

(3) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésen belül:]

„e) felhalmozási célú kiadások: 73.341.516 Ft
f) felhalmozási hiány: 513.342 Ft
g) költségvetési hiány összesen: 21.256.718 Ft”

(4) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel összegét az alábbiak szerint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele alapján:)

„1. működési cél: 20.743.376 Ft
2. felhalmozási cél: 513.342 Ft”

(összegben állapítja meg.)

2. § (1) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület, melyet e Rendelet 2. 3. melléklete tartalmazza:)

„a) Működési kiadások összesen: 120.201.958 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 73.341.516 Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen: 1.586.622 Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások: 6.106.831 Ft
e) Költségvetési KIADÁSOK összesen: 201.236.927 Ft
f) Működési bevételek összesen: 105.565.413 Ft”

(2) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület, melyet e Rendelet 2. 3. melléklete tartalmazza:)

„h) Előző évek költségvetési maradvány: 22.843.340 Ft
i) Költségvetési BEVÉTELEK összesen: 201.236.927 Ft”

3. § (1) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4b. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet

2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet

5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet

7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet

8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet