Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.04.01.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a/ pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 6/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Hatályát veszti Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakról.

3. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 2. napjával.