Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.23.
Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak.