Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.24.
Kéleshalom Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetési rendeletét.