Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.01.
a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdése a) pont aa) és ab) alpontja alapján a települési önkormányzat biztosítja az általa fenntartott bölcsődében, óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a közétkeztetést.
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése, valamint a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére hogy intézményi térítési díjat állapítsanak meg.