Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 06. 30

Hangony Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

556.620.705 Ft

összes bevétellel460.984.302 Ft

összes kiadással


95.636.403 Ft

 maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, a közös hivatal és az óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,….6.3.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról,Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.Kovács Szilárd sk.                                                              Henyecz Sándorné sk.

   polgármester                                                                              jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019.  május 30-án.                                                                                            Henyecz Sándorné sk.

                                                                                                       jegyzőMellékletek