Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02- 2019. 08. 03

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 14/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról módosításáról következőket rendeli el:


I. Fejezet


1. §


A rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


4. § (2) Ha a bizottság tagja a bizottság üléséről indokolatlanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatára a képviselő-testület dönt a bizottsági tagság megszüntetéséről.2. §

A rendelet 7. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


7. § (8) Az ülés időpontjáról a község lakosságát a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: „Hivatal”) hirdetőtábláján, az ülés időpontját megelőző legalább 3 nappal korábban, rendkívüli ülés esetén az ülés összehívásának időpontjában kifüggesztett, az ülés időpontját, helyét és napirendjét tartalmazó meghívóval a jegyző értesíti.

Több önkormányzat közös képviselő – testületi ülése esetén, amely a település közigazgatási határain kívül található (más településen), helyben a település hirdetőtábláin hirdetményben föl kell tüntetni az ülés helyét, idejét, napirendi pontjait.3. §


A rendelet 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


14. § (3) A közmeghallgatás és falugyűlés helyéről és időpontjáról a település lakosságát Hangony község hirdetőtábláin hirdetményben, más érdekelteket postai úton meghívóval legalább 8 nappal megelőzően tájékoztatni kell.


4. §


A rendelet 20. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


20. § (2) A jegyzőt akadályoztatása esetén a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ében megjelölt, a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXC. törvény 247. § (1) bekezdésében előírt szakképzettséggel rendelkező köztisztviselő helyettesíti.
Záró rendelkezések


II. Fejezet


5. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                             Kovács Szilárd                                                 Ivánkó Sándor

                              polgármester                                                        jegyző
A rendelet kihirdetésre került 2019. augusztus 1. napján.
                                                                                                           Ivánkó Sándor

                                                                                                                jegyző