Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati hatósági ügyekben történő elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 13/2009. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 03. 27- 2019. 03. 28

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti az önkormányzati hatósági ügyekben történő elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 13/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet.


2.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép  hatályba.
Kovács Szilárd sk.                                                        Henyecz Sándorné sk.

   polgármester                                                                        jegyző
A rendelet 2019. március 26-án kihirdetésre került.


                                                                                                       Henyecz Sándorné sk.

                                                                                                                 jegyző