Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 12/2020 (XII.16.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének a helyi iparűzési adóról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése hatályát veszti.


2. §


Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és 2021. január 2-án hatályát veszti.

               


                        Kovács Szilárd sk.                                              dr. Sallai Attila sk.

                           polgármester                                                          jegyzőA rendelet kihirdetésre került 2020. december 16. napján.

                                                                                 dr. Sallai Attila sk.

                   jegyző