Hangony Község Polgármesterének 4/2020 (IV.17.) önkormányzati rendelete

a Kormány által 2020. március 16-án kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsolatos kijárási korlátozásokat tartalmazó helyi intézkedésekről

Hatályos: 2020. 04. 18- 2020. 04. 18

Hangony Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV.16.) Kormányrendelet 1. §, valamint 3. §-ban foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hétvégenként tilos Hangony község közigazgatási területén lévő közterületeken tartózkodni.


2. §


Hangony község közigazgatási területén, hétvégén csak a következő indokok alapján lehet – csoportosulás kialakulása nélkül – a magáningatlant elhagyni:

a. munkavégzés céljából munkahelyre, a munkahelyről a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre történő utazás,

b. bevásárlás céljából a bevásárlás helye, onnan a lakóhelyre történő utazás naponta legfeljebb egy alkalommal,

c. halaszthatatlan egészségügyi ellátás igénybevétele,

d. időskorú hozzátartozó ellátása,

e. temetés vagy házasságkötés szűk körben,

f. ütemezett mezőgazdasági vagy vadgazdálkodási feladatok ellátása,

g. hulladékszállítási teendők ellátása,

h. haszon- és hobbi állat ellátása céljából,

e. a szociális távolság megtartásával egészségügyi séta lehetséges.


3. §


A Hangony község területén lévő élelmiszerüzletekben hétvégén kötelező a szájmaszk használata. Szájmaszk nélkül ezekben az üzletekben senki sem tartózkodhat.


4. §


Ez a rendelet 2020. április 18. 00.00 órakor lép hatályba és 2020. április 19. 24.00 órakor hatályát veszti.                      Kovács Szilárd sk.                                                  dr. Sallai Attila sk.

                           polgármester                                                              jegyzőA rendelet 2020. április 17. napján 08.00 órakor kihirdetésre került.                                                                                                 dr. Sallai Attila sk.

                                                                                                          jegyző