Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 01- 2022. 05. 30

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1

2020.07.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

458 735 836 Ft

Költségvetési bevétellel

410 761 729 Ft

Költségvetési kiadással

47 974 107 Ft

költségvetési maradvánnyal

97 101 571 Ft

Finanszírozási bevétellel

6 611 393 Ft

Finanszírozási kiadással

90 490 178 Ft

költségvetési maradvánnyal

555 837 407 Ft

Összes teljesített bevétellel

417 373 122 Ft

Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.2.1, 6.2.3., 6.3, 6.3.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2019. (III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

1

Az önkormányzati rendeletet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.