Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 17

Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 16-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

A képviselő-testületnek a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke

1. Munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazotti munkaviszonyban, munkaviszonyban és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott nem intézményi alkalmazottak felett.

2. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet szerinti támogatások megállapítása a rendelet 2. § (5) bekezdés alapján.

3. A közterület használatára vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

4. A polgármester jogosult:

a) a közmunka programba nem tartozó 500.000,- Ft értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy vásárlásának és beszerzések jóváhagyására,

b) megkötni a vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződéseket,

c) megkötni a biztosítási szerződéseket,

d) elővásárlási jog gyakorlásához szükséges nyilatkozatok, valamint egyéb tulajdonosi nyilatkozatok megtétele,

e) a pályázati forrás felhasználásával megvalósítandó projektek 3.000.000.- Forint összeghatárt el nem érő elemeinek vonatkozásában az ajánlattételi felhívásra felkértek kiválasztására, valamint a beérkezett ajánlatok elbírálására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására.”