Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 31

Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

  • a) 498 644 628 Ft költségvetési bevétellel
  • b) 460 337 159 Ft költségvetési kiadással
  • c) 38 307 469 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
    • ca) működési 28 558 662 Ft
    • cb) felhalmozási 9 748 807 Ft

    állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 1.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.2.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.2.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.3.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 5. tájékoztató táblaja helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

161 603 292

37 206 789

13 529 451

50 736 240

212 339 532

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

37 073 641

443 772

37 517 413

122 126 059

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

1 999 630

1 999 630

33 710 700

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

2 829 479

2 829 479

46 163 997

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

669 940

669 940

2 618 998

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 586 630

7 586 630

7 586 630

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

133 148

133 148

133 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 781 517

3 781 288

110 103 136

113 884 424

247 665 941

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

3 781 288

110 103 136

113 884 424

247 665 941

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 708 892

5 289 915

5 289 915

7 998 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

5 289 915

5 289 915

7 998 807

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

27 800 000

-17 658 894

-17 658 894

10 141 106

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

37 309

37 309

137 309

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

-250 000

-250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

-8 000 000

-8 000 000

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

11 650 000

-5 495 069

-5 495 069

6 154 931

4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

-3 400 000

-3 400 000

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

4 400 000

-551 134

-551 134

3 848 866

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 216 098

248 144

248 144

18 464 242

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 851 914

-655 892

-655 892

3 196 022

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 503 084

150 093

150 093

5 653 177

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

296 449

296 449

3 196 449

5.4.

Tulajdonosi bevételek

671 000

671 000

671 000

5.5.

Ellátási díjak

2 491 992

47 919

47 919

2 539 911

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 469 108

-267 442

-267 442

3 201 666

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 017

6 017

6 017

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 750 000

1 750 000

1 750 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 750 000

1 750 000

1 750 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 800 000

-1 515 000

-1 515 000

285 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 800 000

-1 515 000

-1 515 000

285 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

345 909 799

37 206 789

3 781 288

111 746 752

152 734 829

498 644 628

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

120 064 893

28 526 949

-806 396

27 720 553

147 785 446

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

120 064 893

28 526 949

-806 396

27 720 553

147 785 446

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

76 506 688

38 898 030

38 898 030

115 404 718

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 366 500

8 366 500

8 366 500

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76 506 688

30 531 530

30 531 530

107 038 218

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

196 571 581

28 526 949

38 091 634

66 618 583

263 190 164

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

542 481 380

65 733 738

3 781 288

149 838 386

219 353 412

761 834 792

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

347 521 190

59 269 606

3 781 288

-7 163 420

55 887 474

403 408 664

1.1.

Személyi juttatások

176 408 480

34 206 659

3 781 288

-4 435 353

33 552 594

209 961 074

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 233 206

5 686 175

-1 770 546

3 915 629

27 148 835

1.3.

Dologi kiadások

102 413 084

-2 918 935

18 081 209

3 082 057

18 244 331

120 657 415

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

-13 474 076

-13 474 076

18 705 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

22 295 707

-18 081 209

9 434 498

13 648 996

26 935 416

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

7 380 008

7 380 008

7 380 008

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 339 760

18 169 629

-18 081 209

1 538 482

1 626 902

2 966 662

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 946 660

4 000 000

642 086

4 642 086

16 588 746

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

105 984 827

-49 056 332

-49 056 332

56 928 495

2.1.

Beruházások

20 974 237

9 966 280

9 966 280

30 940 517

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

2.3.

Felújítások

85 010 590

-59 022 612

-59 022 612

25 987 978

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

453 506 017

59 269 606

3 781 288

-56 219 752

6 831 142

460 337 159

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

818 675

6 464 132

30 531 530

36 995 662

114 321 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

6 464 132

6.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

76 506 688

30 531 530

30 531 530

107 038 218

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

818 675

6 464 132

30 531 530

36 995 662

114 321 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

454 324 692

65 733 738

3 781 288

-25 688 222

43 826 804

574 658 184

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-107 596 218

-22 062 817

167 966 504

145 903 687

38 307 469

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

195 752 906

22 062 817

7 560 104

29 622 921

148 869 139

2. melléklet

1.2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

161 603 292

37 206 789

13 529 451

50 736 240

212 339 532

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

37 073 641

443 772

37 517 413

122 126 059

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

1 999 630

1 999 630

33 710 700

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

2 829 479

2 829 479

46 163 997

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

669 940

669 940

2 618 998

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 586 630

7 586 630

7 586 630

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

133 148

133 148

133 148

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

133 781 517

3 781 288

110 103 136

113 884 424

247 665 941

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

3 781 288

110 103 136

113 884 424

247 665 941

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 781 288

3 781 288

3 781 288

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 708 892

5 289 915

5 289 915

7 998 807

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

5 289 915

5 289 915

7 998 807

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

16 150 000

-6 008 894

-6 008 894

10 141 106

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

37 309

37 309

137 309

4.2.

Idegenforgalmi adó

250 000

-250 000

-250 000

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

-7 960 200

-7 960 200

39 800

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

6 115 131

6 115 131

6 115 131

4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

-3 400 000

-3 400 000

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

4 400 000

-551 134

-551 134

3 848 866

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 216 098

248 144

248 144

18 464 242

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 851 914

-655 892

-655 892

3 196 022

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 503 084

150 093

150 093

5 653 177

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

296 449

296 449

3 196 449

5.4.

Tulajdonosi bevételek

671 000

671 000

671 000

5.5.

Ellátási díjak

2 491 992

47 919

47 919

2 539 911

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 469 108

-267 442

-267 442

3 201 666

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 145

5 145

5 145

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

872

872

872

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 750 000

1 750 000

1 750 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 750 000

1 750 000

1 750 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 800 000

-1 515 000

-1 515 000

285 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 800 000

-1 515 000

-1 515 000

285 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

334 259 799

37 206 789

3 781 288

123 396 752

164 384 829

498 644 628

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

120 064 893

28 526 949

-806 396

27 720 553

147 785 446

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

120 064 893

28 526 949

-806 396

27 720 553

147 785 446

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

38 898 030

38 898 030

115 404 718

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 366 500

8 366 500

8 366 500

13.2.

Központi irányítószervi támogatás

76 506 688

30 531 530

30 531 530

107 038 218

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

120 064 893

28 526 949

38 091 634

66 618 583

263 190 164

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

454 324 692

65 733 738

3 781 288

161 488 386

231 003 412

761 834 792

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

347 521 190

59 269 606

3 781 288

-7 163 420

55 887 474

403 408 664

1.1.

Személyi juttatások

176 408 480

34 206 659

3 781 288

-4 435 353

33 552 594

209 961 074

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 233 206

5 686 175

-1 770 546

3 915 629

27 148 835

1.3.

Dologi kiadások

102 413 084

-2 918 935

18 081 209

3 082 057

18 244 331

120 657 415

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

-13 474 076

-13 474 076

18 705 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

22 295 707

-18 081 209

9 434 498

13 648 996

26 935 416

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

7 380 008

7 380 008

7 380 008

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 339 760

18 169 629

-18 081 209

1 538 482

1 626 902

2 966 662

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 946 660

4 000 000

642 086

4 642 086

16 588 746

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

105 984 827

-49 056 332

-49 056 332

56 928 495

2.1.

Beruházások

20 974 237

9 966 280

9 966 280

30 940 517

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

2.3.

Felújítások

85 010 590

-59 022 612

-59 022 612

25 987 978

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

453 506 017

59 269 606

3 781 288

-56 219 752

6 831 142

460 337 159

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

818 675

36 995 662

36 995 662

114 321 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

6 464 132

6.3.

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

76 506 688

30 531 530

30 531 530

107 038 218

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

818 675

36 995 662

36 995 662

114 321 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

454 324 692

96 265 268

3 781 288

-56 219 752

43 826 804

574 658 184

187 176 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-119 246 218

-22 062 817

179 616 504

157 553 687

38 307 469

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

119 246 218

-8 468 713

38 091 634

29 622 921

148 869 139

3. melléklet

1.4. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

40 395 600

56 346 665

-26 240 233

-918 118

29 188 314

69 583 914

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 395 600

56 346 665

-26 240 233

-918 118

29 188 314

69 583 914

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 781 288

-3 781 288

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 781 288

-3 781 288

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Értékesítési és forgalmi adók

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb települési adók

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

40 395 600

56 346 665

-22 458 945

-4 699 406

29 188 314

69 583 914

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

916 680

1 196

1 196

917 876

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

916 680

1 196

1 196

917 876

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

916 680

1 196

1 196

917 876

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

-4 698 210

29 189 510

70 501 790

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

-806 797

33 080 923

74 393 203

1.1.

Személyi juttatások

33 160 823

30 506 659

-1 667 482

-905 900

27 933 277

61 094 100

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 210 659

5 386 175

-1 596 834

-80 104

3 709 237

9 919 896

1.3.

Dologi kiadások

1 940 798

2 284 202

-1 025 000

179 207

1 438 409

3 379 207

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 169 629

-18 169 629

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

18 169 629

-18 169 629

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

-806 797

33 080 923

74 393 203

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

41 312 280

56 346 665

-22 458 945

-806 797

33 080 923

74 393 203

-3 891 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-916 680

-3 892 609

-3 892 609

-4 809 289

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

916 680

1 196

1 196

917 876

4. melléklet

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig

2020.3. Módosítás után

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig

2020.3. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

161 603 292

50 736 240

212 339 532

Személyi juttatások

176 408 480

33 552 594

209 961 074

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

133 781 517

113 884 424

247 665 941

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 233 206

3 915 629

27 148 835

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

102 413 084

18 244 331

120 657 415

4.

Közhatalmi bevételek

27 800 000

-17 658 894

10 141 106

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

-13 474 076

18 705 924

5.

Működési bevételek

18 216 098

248 144

18 464 242

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

13 648 996

26 935 416

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 800 000

-1 515 000

285 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

343 200 907

145 694 914

488 895 821

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

347 521 190

55 887 474

403 408 664

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

106 510 646

37 461 668

143 972 314

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

30 003 958

6 930 138

36 934 096

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76 506 688

30 531 530

107 038 218

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

76 506 688

30 531 530

107 038 218

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

8 366 500

8 366 500

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

8 366 500

8 366 500

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 464 132

6 464 132

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

106 510 646

45 828 168

152 338 814

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

36 995 662

113 502 350

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

449 711 553

191 523 082

641 234 635

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

347 521 190

92 883 136

516 911 014

26.

Költségvetési hiány:

4 320 283

-

-

Költségvetési többlet:

-

89 807 440

85 487 157

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

102 190 363

98 639 946

124 323 621

5. melléklet

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig

2020. 3.D10 Módosítás után

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig

2020. 3.D10 Módosítás után

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 708 892

5 289 915

7 998 807

Beruházások

20 974 237

9 966 280

30 940 517

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

9 492 295

Felhalmozási bevételek

1 750 000

1 750 000

Felújítások

85 010 590

-59 022 612

25 987 978

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

25 108 968

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

2 708 892

7 039 915

9 748 807

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

105 984 827

-49 056 332

56 928 495

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

90 060 935

20 790 415

110 851 350

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

90 060 935

20 790 415

110 851 350

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

818 675

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

90 060 935

20 790 415

110 851 350

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

818 675

818 675

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

92 769 827

27 830 330

120 600 157

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

106 803 502

-49 056 332

57 747 170

Költségvetési hiány:

103 275 935

-

47 179 688

Költségvetési többlet:

-

56 096 247

-

Bruttó hiány:

14 033 675

-

-

Bruttó többlet:

-

76 886 662

62 852 987

6. melléklet

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2020-ban

3. sz. módosítás

Módosítások összesen 2020. XII. 31-ig

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Ingatlanok vásárlása

2 500 000

2020

2 500 000

2 900 000

2 900 000

5 400 000

Mezőgazdasági gép vásárlás (rendsodró,betonkeverő)

2 708 892

2020

2 708 892

3 500 000

3 500 000

6 208 892

Magyar Falu program gépbeszerzés

8 001 050

2019

8 001 050

3 000 000

3 000 000

11 001 050

Város- és községgazdálkodás Kalandpark

6 000 000

2020

6 000 000

6 000 000

Helyi Identitás pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 549 545

2018

58 300

1 491 245

147 000

147 000

1 638 245

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

273 050

2020

273 050

419 280

419 280

692 330