Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11- 2021. 06. 11

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

lép.

2. § [5]

3. § Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 12. napjával.
[2] Az 1. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] Az 1. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] Az 1. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.