Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10- 2021. 06. 10

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hangony Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

  • a) 4. § (1) bekezdésében a „10.000 Ft + áfa” szövegrész helyébe a „10.000 Ft” szöveg,
  • b) 4. § (2) bekezdésében a „15.000 Ft + áfa” szövegrész helyébe a „15.000 Ft” szöveg,
  • c) 4. § (3) bekezdésében a „30.000 Ft + áfa” szövegrész helyébe a „30.000 Ft” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja.

3. § Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba.