Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 28- 2022. 09. 28

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.28.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 27-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.