Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 27- 2022. 09. 27

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.27.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:”

2. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezései az irányadóak.”

3. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § A képviselő-testület feljogosítja a jegyzőt mint önkormányzati adóhatóságot, hogy a Htv. 42. § (5) bekezdésben meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénzbefizetést elfogadjon.”

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 27-én lép hatályba.