Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi: 12.000 Ft.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.