Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3–5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A. A közterület igénybevételének célja

B. Térítési díj)

3

Teher- és személyszállítási célú gépjárművek állomáshelye

10.000,- Ft/hó/gk.

4

Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely

4.000,- Ft/hó/gk.

5

Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányának elhelyezése

500,- Ft/m2/nap, illetve vontatmány/nap

2. A közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A. A közterület igénybevételének célja

B. Térítési díj)

7

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, föld, egyéb anyagok,
tárgyak elhelyezése építési tevékenység esetén, valamint tüzelőanyag tárolására

500,- Ft/m2/nap

8

Idényjellegű árusítás

500,- Ft/m2/nap