Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről alkotott 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a 2021. január 1. és október 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési célú támogatások, működési bevételek, felhalmozási bevételek miatt.
Az önkormányzat egyéb támogatása 52 386 178,-Ft-tal, a közhatalmi bevételek 2 007 170,- Ft-tal (egyéb közhatalmi bevétel 265 807,-Ft-tal, idegenforgalmi adó 89 200,-Ft-tal, iparűzési adó 1 652 163,-Ft-tal) a működési bevételek pedig 6 439 095,-Ft-tal (készletértékesítés ellenértéke 2 222 353,-Ft-tal, közvetített szolgáltatás ellenértéke 4 216 742,-Ft-tal) növekedett.
Ezekkel a bevételekkel szemben került növelésre a fejújítások 52 386 178,-Ft-tal, a beruházások 6 000 000,- Ft-tal az egyéb szolgáltatások 2 000 000,- Ft-tal, a közvetített szolgáltatások 346 265,-Ft-tal, és az informatikai szolgáltatások igénybevétele 100 000,-Ft-tal.
A közfoglalkoztatás támogatásához a költségvetés készítésekor még nem állt rendelkezésre elég információ, ezért a támogatási szerződések alapján 60 832 443,- Ft-tal került emelésre a bevételi előirányzat, és ugyanilyen összeggel kerültek növelésre a dologi kiadások.
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
Az 1. §-hoz:
A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszeg adatait költségvetési bevételek, költségvetési kiadások megbontásban tartalmazza.
A 2. §-hoz:
Települési támogatási forma éves keretösszege módosítását tartalmazza.
A 3. §-hoz:
A módosított költségvetési adatokat tartalmazza a 2021. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.
A 4. §-hoz:
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.