Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.
A jogszabályi felhatalmazást kiegészítik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak, amely alapján a képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.