Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről alkotott 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a 2021. január 1. és 2021. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési célú támogatások, működési bevételek, felhalmozási bevételek miatt.
Az önkormányzat egyéb támogatása 4.733.901.-Ft-tal, a közhatalmi bevételek 162.678.- Ft-tal (egyéb közhatalmi bevétel 101.360.-Ft-tal, idegenforgalmi adó 59.000.-Ft-tal, iparűzési adó 2.318.-Ft-tal) a működési bevételek pedig 1.018.462.-Ft-tal (kamatbevételek 3.497.-Ft-tal, közvetített szolgáltatás ellenértéke 1.014.965.-Ft-tal), a felhalmozási bevételek 1.350.000,-Ft-tal, míg a működési célú átvett pénzeszközök (Alsó-Hangonyi EB Társulat támogatása) értéke 90.000.-Ft-tal növekedett.
Ezekkel a bevételekkel szemben csökkentésre került a fejújítások összege 4.100.000.-Ft-tal, míg a működési célú költségvetési kiadások összege növekedett 11.455.041.-Ft-tal.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszeg adatait költségvetési bevételek, költségvetési kiadások megbontásban tartalmazza.
A 2. §-hoz
A módosított költségvetési adatokat tartalmazza a 2021. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.