Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 27

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.27.
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet a - jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva - az alábbiak szerint indokolom:
A Takarékbank Zrt. hangonyi fiókjának 2022. augusztus 15-ei bezárásával a helyi lakosok kommunális adó befizetése a korábbiakhoz képest terhesebbé vált. A lakosok érdeklődése alapján a Képviselő-testület korábban kinyilvánította azon akaratát, hogy engedélyezze a lakosok készpénzben történő adóbefizetését. A helyi adó készpénzben történő megfizetéséhez szükséges, hogy a képviselő-testület rendeletében feljogosítsa erre az adóhatóságot.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az önkormányzati rendelet bevezető részében rövid megjelölés bevezetésére nem kerülhet sor. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása eredményeképpen 2019. március 15-től lehetővé vált az önkormányzati rendeletek felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó bevezető részének módosítása. Ennek alapján került aktualizálásra a Rendelet bevezető része.
A 3. §-hoz
A Htv. 42. § (4) bekezdése alapján főszabály szerint az adóhatóság készpénzbefizetést nem fogadhat el. A 42. § (7) bekezdése alapján viszont a képviselő-testület rendeletében feljogosíthatja az adóhatóságot arra, hogy meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénzbefizetést elfogadjon.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.