Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 08

Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.08.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről alkotott 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a 2022. január 1. és 2022. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési célú támogatások, működési bevételek, felhalmozási bevételek miatt.
Az önkormányzat működési célú támogatása (önkormányzatok általános támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, illetve az egyéb működési támogatások) 5.282.677.- Forinttal, a felhalmozási célú támogatása 11.546.589.- Forinttal növekedett.
Ezekkel a bevételekkel szemben csökkentésre került a felhalmozási célú kiadások összege 9.431.081.-Forinttal, míg a működési célú költségvetési kiadások összege növekedett 18.299.550.- Forinttal, illetve a belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és a pénzügyi lízing kiadásai tartoznak ide) növekedtek 7.960.797.- Forinttal.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszeg adatait költségvetési bevételek, költségvetési kiadások megbontásban tartalmazza.
A 2. §-hoz
A módosított költségvetési adatokat tartalmazza a 2022. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.