Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A településünkön bevezetett adónemet és az adó mértéket a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az adó mértéke adótárgyanként: 9.500 Ft/év.
A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata, esetleges módosítása a következő szabályok alapján lehetséges: A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint a fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, tehát valamely adóév január 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet bevezető vagy a hatályos szabályozást módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 31. napon léptethető hatályba.
A jogszabály kötelezi az önkormányzatokat, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, valamint az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan állapítsa meg. Tekintettel arra, hogy az adó mértéke 2015. évtől nem került módosításra, annak emelése vált szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A magánszemélyek kommunális adójának mértékét állapítja meg.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.