Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását a közterület használati díjak emelése teszi szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 1. melléklete tartalmazza a közterület használatáért fizetendő díjak mértékét. A módosító rendelet 1. melléklete a megemelt díjakat tartalmazza.
A 2. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. § (5) bekezdése értelmében bírságfizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.