Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

2023.01.01.

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Söréd község Önkormányzat Képviselő-testülete Söréd község közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) 5. §-ban felsorolt helyi adók közül határozatlan időre a helyi iparűzési adót vezeti be.

Az adókötelezettség ,az adó alanya,adómentesség

2. § [1] Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

3. § (1)1 [2][3]Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7 %-a.

2)[4] [5]H.k.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti „a helyi iparűzési adóról szóló 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

1

A 3. § (1) bekezdése a Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.