Rábatamási Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők napjáról

Hatályos: 2020. 02. 27

Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


1. §


A Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára július 1-je, a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap.


2. §


A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.


3. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.