Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2022. 11. 24

Rábatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.24.
a szociális célú tűzifa támogatásról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület határozatban döntött arról, hogy pályázatot nyújt be szociális célú tűzifa vásárlására. A pályázati kiírás szerint önkormányzati rendeletben kell szabályozni a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit
A rendeletben a jogosultsági feltételek megállapítását arra tekintettel határoztuk meg, hogy lehetőség szerint a szociálisan legrászorultabb személyek részesüljenek az ingyenes tűzifa juttatásban.