Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 14- 2021. 11. 13

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.14.

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. november 13-án lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.