Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 13- 2021. 11. 13

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.13.

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. november 13-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet