Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2021. 12. 21- 2022. 01. 01

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2021.12.21.

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

2. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi munkarendjében téli időszakban, 2021. december 27-étől december 31-éig 5 munkanap igazgatási szünetet rendel el.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

3. § Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.