Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2021. 05. 01- 2022. 04. 30

Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

5/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott – feladat- és hatáskörében eljáró Halászi Község Polgármestere a gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Halászi Község Önkormányzata intézményi konyhája által biztosított étkezések igénybevételének díját e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint állapítom meg.

2. § (1) Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Halászi Község Polgármesterének az étkezési térítési díjakról szóló 1/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Intézményi térítési díjak a gyermekintézményekben

1.) Óvodás gyermek után teljes ellátás esetén 362,- Ft/nap

2.) Iskola-napközis gyermek teljes ellátás esetén 472,- Ft/nap

3.) Iskolás gyermek csak menzás ellátás esetén 311,- Ft/nap

4.) Bölcsőde 379,- Ft/adag

5.) A Halászi Óvoda és Bölcsődében a bölcsődei gondozás díja 0,- Ft

A megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.