Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 26

Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

HALÁSZI KÖZSÉG Önkormányzata

2021.05.29.

Képviselő-testületének

6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott - feladat- és hatáskörében eljáró Halászi Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét 2 983 032 660,- Ft eszközoldallal és 2 983 032 660,- Ft forrásoldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évben teljesített bevételeket 845 716 267,- Ft összegben, a 2020. évben teljesített kiadásokat 624 442 219,- Ft összegben állapítja meg.

2. § A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2020. évi beszámolóját az 1. melléklet;

b) a Halászi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beszámolóját a 2. melléklet;

c) a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 3. melléklet és

d) a létszámkeretet a 4. melléklet

szerint állapítja meg.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi zárszámadásról szóló 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

27 082 485

24 117 431

0

24 117 431

40 881 860

0

24 117 431

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

1 665 000

0

1 665 000

0

0

1 665 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

217 000

0

217 000

0

0

217 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 263 950

1 193 950

0

1 193 950

0

0

1 193 950

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

225 000

117 900

0

117 900

0

0

117 900

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 080 000

950 105

0

950 105

0

0

950 105

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

29 651 435

28 261 386

0

28 261 386

40 881 860

0

28 261 386

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

9 331 920

11 377 120

0

11 377 120

0

0

11 377 120

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

176 245

3 957 534

0

3 957 534

0

0

3 957 534

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

1 553 548

0

1 553 548

0

0

1 553 548

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 508 165

16 888 202

0

16 888 202

0

0

16 888 202

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

39 159 600

45 149 588

0

45 149 588

40 881 860

0

45 149 588

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

8 623 688

8 622 525

0

8 622 525

17 205 656

0

8 622 525

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

6 077 895

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

111 769

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

2 029 817

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

0

0

403 044

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

900 000

616 135

0

616 135

0

0

616 135

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 555 000

6 018 974

0

6 018 974

0

0

6 018 974

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 455 000

6 635 109

0

6 635 109

0

0

6 635 109

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

870 000

592 417

0

592 417

0

0

592 417

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

799 000

811 689

0

811 689

0

0

811 689

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 669 000

1 404 106

0

1 404 106

0

0

1 404 106

35

Közüzemi díjak (K331)

9 481 000

9 560 210

0

9 560 210

1 837 269

0

9 542 300

36

Vásárolt élelmezés (K332)

17 000 000

11 556 530

0

11 556 530

0

0

11 556 530

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

382 614

0

382 614

0

0

382 614

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 020 000

7 360 895

0

7 360 895

0

0

7 360 895

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

146 098

0

146 098

0

0

146 098

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

4 000 000

7 567 967

0

7 567 967

0

0

7 567 967

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

8 890 000

8 252 308

0

8 252 308

0

0

8 131 236

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

1 495 975

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

44 391 000

44 826 622

0

44 826 622

1 837 269

0

44 687 640

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

90 000

26 242

0

26 242

0

0

26 242

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

148 755

0

148 755

0

0

148 755

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

90 000

174 997

0

174 997

0

0

174 997

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 052 930

12 065 701

0

12 065 701

496 062

0

12 054 628

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

2 504 000

14 939 142

0

14 939 142

0

0

14 939 142

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

977 916

0

977 916

0

0

977 916

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

4 900 000

280 929

0

280 929

0

65 040

280 929

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

20 456 930

28 263 688

0

28 263 688

496 062

65 040

28 252 615

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

72 061 930

81 304 522

0

81 304 522

2 333 331

65 040

81 154 467

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

5 402 000

3 283 573

0

3 283 573

0

0

3 283 573

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

100 394

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

3 169 384

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

5 402 000

3 283 573

0

3 283 573

0

0

3 283 573

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

1 725 822

0

1 725 822

0

0

1 725 822

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

1 725 822

0

1 725 822

0

0

1 725 822

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

136 016 694

116 530 516

0

116 530 516

0

0

116 530 516

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

0

0

0

620 000

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

1 056 074

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

114 854 442

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

3 550 000

4 643 717

0

4 643 717

0

0

4 643 717

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

0

0

0

465 174

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

0

4 178 543

189

Tartalékok (K513)

211 112 498

221 733 623

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

350 679 192

344 633 678

0

122 900 055

0

0

122 900 055

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

3 081 007

0

3 081 007

0

0

3 081 007

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

78 740 157

37 167 885

0

37 167 885

0

0

37 167 885

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

450 000

711 844

0

711 844

0

0

711 844

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 950 000

20 371 102

0

20 371 102

0

0

20 371 102

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

21 786 343

14 498 144

0

14 498 144

0

0

14 498 144

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

102 926 500

75 829 982

0

75 829 982

0

0

75 829 982

200

Ingatlanok felújítása (K71)

679 000

100 684 354

0

100 684 354

0

0

100 684 354

202

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

3 554 866

0

3 554 866

0

0

3 554 866

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

183 090

9 252 190

0

9 252 190

0

0

9 252 190

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

862 090

113 491 410

0

113 491 410

0

0

113 491 410

241

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86)

0

26 935 990

0

26 935 990

0

0

26 935 990

244

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

0

0

0

0

0

0

26 935 990

253

Lakástámogatás (K87)

0

100 000

0

100 000

0

0

100 000

255

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)

500 000

40 127 315

0

40 127 315

0

0

40 127 315

258

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

0

0

0

0

0

0

40 027 315

259

ebből: háztartások (K89)

0

0

0

0

0

0

100 000

266

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)

500 000

67 163 305

0

67 163 305

0

0

67 163 305

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

580 215 000

739 478 583

0

517 744 960

60 420 847

65 040

517 594 905

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

88 236 886

110 794 380

110 794 380

0

110 794 380

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

82 901 100

90 251 460

90 251 460

0

90 251 460

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

26 726 000

26 868 503

26 868 503

0

26 868 503

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

23 283 351

19 256 081

19 256 081

0

19 256 081

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

50 009 351

46 124 584

46 124 584

0

46 124 584

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 988 188

5 359 028

5 359 028

0

5 359 028

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 364 250

1 364 250

0

1 364 250

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

225 135 525

253 893 702

253 893 702

0

253 893 702

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

7 569 600

10 041 309

10 041 309

0

10 041 309

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

0

9 086 320

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

954 989

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

232 705 125

263 935 011

263 935 011

0

263 935 011

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

15 491 482

15 491 482

0

15 491 482

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23)

0

2 582 220

2 582 220

0

2 582 220

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

0

0

0

0

2 582 220

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

93 051 297

93 051 297

0

93 051 297

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

0

6 995 401

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

0

86 055 896

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

111 124 999

111 124 999

0

111 124 999

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

10 000

8 543

8 543

0

8 543

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

8 543

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

10 000

8 543

8 543

0

8 543

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

125 000 000

137 962 879

143 950 616

69 346 199

137 962 879

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

137 962 879

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

12 000 000

0

0

0

0

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

200 000

92 300

103 800

3 200

92 300

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

0

0

88 700

163

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0

0

0

0

3 600

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

137 200 000

138 055 179

144 054 416

69 349 399

138 055 179

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

200 000

677 667

1 231 414

0

677 667

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

1 324

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

137 410 000

138 741 389

145 294 373

69 349 399

138 741 389

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

750 000

589 150

599 150

0

589 150

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

8 500

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

140 043

140 043

0

140 043

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

6 225 000

10 683 802

10 895 602

0

10 074 172

198

Ellátási díjak (B405)

9 300 000

6 581 942

6 581 942

0

6 581 942

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 954 000

2 278 198

2 278 198

0

2 278 198

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

2 071 000

2 177 616

2 177 616

0

2 177 616

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0

64 555

64 555

0

64 555

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

64 555

64 555

0

64 555

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

202 777

202 777

0

202 777

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

196 807

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

21 300 000

22 718 083

22 939 883

0

22 108 453

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

1 694 866

1 694 866

0

1 694 866

229

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

0

1 694 866

1 694 866

0

1 694 866

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)

0

0

293 550

0

0

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

0

0

293 550

0

0

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

0

0

26 935 990

0

0

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)

0

5 770 057

5 770 057

0

5 770 057

276

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

0

0

0

0

5 770 057

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

0

5 770 057

32 706 047

0

5 770 057

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

391 415 125

543 984 405

577 988 729

69 349 399

543 374 775

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

9 518 104

2 440 000

0

2 440 000

0

97 560 000

2 440 000

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

9 518 104

2 440 000

0

2 440 000

0

97 560 000

2 440 000

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 005 421

9 005 421

0

9 005 421

0

11 327 988

9 005 421

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

73 600 600

95 401 893

0

95 401 893

0

0

95 401 893

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

92 124 125

106 847 314

0

106 847 314

0

108 887 988

106 847 314

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

92 124 125

106 847 314

0

106 847 314

0

108 887 988

106 847 314

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

100 000 000

100 000 000

100 000 000

0

100 000 000

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

100 000 000

100 000 000

100 000 000

0

100 000 000

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

180 924 000

191 013 504

191 013 504

0

191 013 504

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

180 924 000

191 013 504

191 013 504

0

191 013 504

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

11 327 988

11 327 988

0

11 327 988

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

280 924 000

302 341 492

302 341 492

0

302 341 492

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

280 924 000

302 341 492

302 341 492

0

302 341 492

1A - Az eszközök és források alakulása

#

Megnevezés

Állomány a tárgyév elején

Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt

Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt

Egyéb volumenváltozás

Értékelés

Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

2 719 792

0

0

2 719 792

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

2 719 792

0

0

2 719 792

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 650 485 906

0

45 214 815

0

0

1 695 700 721

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 394 055

0

15 854 933

0

0

32 248 988

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

28 498 324

0

55 854 211

0

0

84 352 535

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 695 378 285

0

116 923 959

0

0

1 812 302 244

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 350 000

0

100 000

0

0

2 450 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

100 000

0

0

0

0

100 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

2 250 000

0

100 000

0

0

2 350 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 350 000

0

100 000

0

0

2 450 000

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

306 495 501

0

518 526 526

0

0

825 022 027

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

306 495 501

0

518 526 526

0

0

825 022 027

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

306 495 501

0

518 526 526

0

0

825 022 027

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 004 223 786

0

638 270 277

0

0

2 642 494 063

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

199 231 773

30 183 186

0

0

0

229 414 959

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

199 231 773

30 183 186

0

0

0

229 414 959

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

66 358

0

0

0

66 358

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

66 358

0

0

0

66 358

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

199 231 773

30 249 544

0

0

0

229 481 317

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

-263 935 011

263 935 011

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

-111 124 999

111 124 999

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

-2 582 220

2 582 220

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

14 068 500

-138 741 389

134 463 734

0

-3 237 861

6 552 984

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

-8 543

8 543

0

0

0

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

13 284 661

-138 055 179

133 815 289

0

-3 045 534

5 999 237

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

783 839

-677 667

639 902

0

-192 327

553 747

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

321 485

-22 108 453

22 618 398

0

0

831 430

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

18 500

-729 193

720 693

0

0

10 000

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

238 430

-10 074 172

10 657 172

0

0

821 430

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

-6 581 942

6 581 942

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

-2 278 198

2 278 198

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

-2 177 616

2 177 616

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

64 555

-64 555

0

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

-202 777

202 777

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

-1 694 866

1 694 866

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

-1 694 866

1 694 866

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

293 550

0

0

0

0

293 550

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

293 550

0

0

0

0

293 550

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

-5 770 057

32 706 047

0

0

26 935 990

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

26 935 990

0

0

26 935 990

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

-100 000 000

100 000 000

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

14 683 535

-643 374 775

666 543 055

0

-3 237 861

34 613 954

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

2 582 220

0

-2 582 220

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2 582 220

0

-2 582 220

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

53 148 136

0

16 201 263

0

0

69 349 399

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

53 148 136

0

16 201 263

0

0

69 349 399

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

55 730 356

0

13 619 043

0

0

69 349 399

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

0

0

0

20 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

7 073 927

0

0

0

0

7 073 927

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

7 093 927

0

0

0

0

7 093 927

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

77 507 818

-643 374 775

680 162 098

0

-3 237 861

111 057 280

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 280 963 377

-613 125 231

1 318 432 375

0

-3 237 861

2 983 032 660

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 453 027 612

0

0

0

0

1 453 027 612

182

G/II Nemzeti vagyon változásai

-264 185 354

0

458 095 927

0

0

193 910 573

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

139 003 136

0

0

0

0

139 003 136

184

G/IV Felhalmozott eredmény

870 541 596

0

60 528 036

0

0

931 069 632

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

60 528 036

0

86 436 653

0

-3 237 861

143 726 828

187

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 258 915 026

0

605 060 616

0

-3 237 861

2 860 737 781

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

-45 149 588

45 149 588

0

0

0

189

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

9 974

-8 622 525

8 612 551

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

548 931

-81 154 467

80 755 591

0

0

150 055

191

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

13 795

-3 283 573

3 269 778

0

0

0

192

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

-123 000 055

123 000 055

0

0

0

195

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

-75 829 982

75 829 982

0

0

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

-113 491 410

113 491 410

0

0

0

197

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

-67 063 305

67 063 305

0

0

0

200

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)

0

-106 847 314

106 847 314

0

0

0

201

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

-2 440 000

2 440 000

0

0

0

207

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

-9 005 421

9 005 421

0

0

0

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

572 700

-624 442 219

624 019 574

0

0

150 055

217

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

19 178

0

45 862

0

0

65 040

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)

9 005 421

11 327 988

88 554 579

0

0

108 887 988

228

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

97 560 000

0

0

97 560 000

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

9 005 421

11 327 988

-9 005 421

0

0

11 327 988

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

9 024 599

11 327 988

88 600 441

0

0

108 953 028

239

H/III/1 Kapott előlegek

4 618 144

0

0

0

0

4 618 144

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

11 000

-11 000

0

0

0

0

245

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

3 609 125

0

0

0

0

3 609 125

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8 238 269

-11 000

0

0

0

8 227 269

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

17 835 568

-613 125 231

712 620 015

0

0

117 330 352

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 212 783

0

751 744

0

0

4 964 527

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 212 783

0

751 744

0

0

4 964 527

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 280 963 377

-613 125 231

1 318 432 375

0

-3 237 861

2 983 032 660

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#

Megnevezés

Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban

Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Összesen (=3+...8)

Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0

0

100 000

250 000

2 000 000

0

2 350 000

0

03

Tőkeemelés

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

05

Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (=02+03+04)

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

13

Növekedések összesen (05+12)

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

24

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)

0

0

100 000

350 000

2 000 000

0

2 450 000

0

25

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban

0

0

1

1

1

0

3

0

26

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban

0

0

1

1

1

0

3

0

30

Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén

0

0

4 602 000

294 000

7 400 000

0

12 296 000

0

2. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

80 807 041

66 499 591

0

66 376 851

213 139 614

0

66 376 851

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

2 227 000

0

2 227 000

0

0

2 227 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

420 000

199 335

0

199 335

0

0

199 335

06

Jubileumi jutalom (K1106)

931 770

931 770

0

931 770

0

0

931 770

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

3 471 698

3 445 550

0

3 445 550

0

0

3 445 550

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

250 770

152 860

0

152 860

0

0

152 860

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 466 560

3 167 180

0

3 167 180

0

0

3 167 180

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

87 347 839

76 623 286

0

76 500 546

213 139 614

0

76 500 546

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 469 120

573 245

0

573 245

0

0

573 245

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 469 120

573 245

0

573 245

0

0

573 245

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

88 816 959

77 196 531

0

77 073 791

213 139 614

0

77 073 791

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

16 372 321

13 991 186

0

13 991 186

49 081 734

0

13 991 186

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

13 647 787

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

295 759

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

0

0

47 640

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

400 000

190 656

0

190 656

0

0

190 656

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

670 000

719 064

0

719 064

0

0

719 064

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 070 000

909 720

0

909 720

0

0

909 720

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

22 320

21 134

0

21 134

0

0

21 134

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

170 000

176 014

0

176 014

0

0

176 014

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

192 320

197 148

0

197 148

0

0

197 148

35

Közüzemi díjak (K331)

2 055 000

2 026 926

0

2 026 926

5 800 000

0

2 026 926

36

Vásárolt élelmezés (K332)

17 044 306

11 459 775

0

11 459 775

0

0

11 459 775

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

350 000

44 499

0

44 499

0

0

44 499

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

349 658

0

349 658

0

0

349 658

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

165 000

3 409

0

3 409

0

0

3 409

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 527 680

1 129 669

0

1 129 669

0

0

1 129 669

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

21 141 986

15 013 936

0

15 013 936

5 800 000

0

15 013 936

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

15 000

0

0

0

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

15 000

0

0

0

0

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 791 143

4 090 026

0

4 090 026

1 566 000

0

4 090 026

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

1 496 360

928 000

0

928 000

0

0

928 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

1 920

0

1 920

0

0

1 920

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 287 503

5 019 946

0

5 019 946

1 566 000

0

5 019 946

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

29 706 809

21 140 750

0

21 140 750

7 366 000

0

21 140 750

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

313 538

0

313 538

0

0

313 538

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 009 140

1 771 300

0

1 771 300

0

0

1 771 300

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

839 646

521 596

0

521 596

0

0

521 596

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

3 848 786

2 606 434

0

2 606 434

0

0

2 606 434

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

138 744 875

114 934 901

0

114 812 161

269 587 348

0

114 812 161

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

349 658

349 658

0

349 658

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

726 000

726 000

726 000

0

726 000

198

Ellátási díjak (B405)

5 542 080

2 804 058

2 804 058

0

2 804 058

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 496 360

757 097

757 097

0

757 097

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

2 292 741

1 327 000

1 327 000

0

1 327 000

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 000

116 711

208 461

0

208 461

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

92 000

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

10 058 181

6 080 524

6 172 274

0

6 172 274

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

10 058 181

6 080 524

6 172 274

0

6 172 274

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

128 686 694

108 854 377

108 854 377

0

108 854 377

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

128 686 694

108 854 377

108 854 377

0

108 854 377

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

128 686 694

108 854 377

108 854 377

0

108 854 377

1A - Az eszközök és források alakulása

#

Megnevezés

Állomány a tárgyév elején

Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt

Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt

Egyéb volumenváltozás

Értékelés

Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

90 051

-6 172 274

6 082 223

0

0

0

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

29 551

-349 658

320 107

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

60 500

-726 000

665 500

0

0

0

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

-2 804 058

2 804 058

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

-757 097

757 097

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

-1 327 000

1 327 000

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

-208 461

208 461

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

-108 854 377

108 854 377

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

90 051

-115 026 651

114 936 600

0

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

250

-250

0

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

250

-250

0

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

122 740

0

0

0

122 740

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

250

122 490

0

0

0

122 740

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

90 301

-114 904 161

114 936 600

0

0

122 740

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

90 301

-114 904 161

114 936 600

0

0

122 740

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

81 152

0

0

0

0

81 152

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-6 905 786

0

-6 976 411

0

0

-13 882 197

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-6 976 411

0

4 951 893

0

0

-2 024 518

187

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-13 801 045

0

-2 024 518

0

0

-15 825 563

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

-77 073 791

77 073 791

0

0

0

189

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

-13 991 186

13 991 186

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

-21 140 750

21 140 750

0

0

0

195

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

-2 606 434

2 606 434

0

0

0

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

-114 812 161

114 812 161

0

0

0

239

H/III/1 Kapott előlegek

92 000

-92 000

0

0

0

0

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

92 000

-92 000

0

0

0

0

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

92 000

-114 904 161

114 812 161

0

0

0

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

13 799 346

0

2 148 957

0

0

15 948 303

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

13 799 346

0

2 148 957

0

0

15 948 303

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

90 301

-114 904 161

114 936 600

0

0

122 740

3. melléklet

1. melléklet – Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beszámolója

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal

beszámolója 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az érintett önkormányzatoknak kell elfogadniuk. A közös hivatal fenntartására létrejött megállapodás alapján ezt együttes ülésen kellene megtenni, ettől azonban – a jelenleg is fennálló veszélyhelyzetre tekintettel – ezúttal is eltekintünk.

A beszámoló számszaki részét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételi oldalát elsősorban a feladatalapú állami támogatás képezi (finanszírozási bevétel), melynek összege mindösszesen 95 401 893,- Ft volt.

A kiadásokhoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük:

- A törvény szerinti illetmények a tervezettek szerint alakultak.

- A normatív jutalmak soron az a jutalmazás szerepel, melyről az önkormányzatok 2020. év végén döntöttek.

- A béren kívüli juttatások a cafetéria juttatásokat jelentik (ennek mértéke nettó 400.000,- Ft/év/fő; járulékokkal együttesen bruttó 490.625,- Ft/év/fő).

- Az egyéb költségtérítés soron a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegek kapcsán kifizetett munkaadói hozzájárulások szerepelnek.

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron a kötelező bankszámla fenntartás miatti összegek szerepelnek.

- A céljuttatás, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, nem saját dolgozónak fizetett juttatás, valamint az egyéb külső személyi juttatás sorokon a betegszabadság ideje alatt járó juttatás, valamint az önkormányzati választással kapcsolatos személyi kiadások szerepelnek.

- Az informatikai szolgáltatások igénybevételénél az alábbi költségek szerepelnek: Rendszergazda havi díja, Információbiztonsági felelős havi díja, EPER program adatmegőrzési díj, Jogtár program, egyéb szoftver rendszerkövetési díjak.

- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron a belső ellenőröknek fizetett díj szerepel, továbbá egyes továbbképzések (ld. kötelező továbbképzési hozzájárulás, valamint PERFEKT képzések a mérlegképes könyvelőknek stb.).

- Az egyéb szolgáltatásoknál a legjelentősebb tétel a bankszámla vezetési díj (235.000,- Ft/év).

A 2020. év során a szakmai feladatok ellátását biztosítani tudtuk.

Halászi, 2021. május 28.

dr. Csanádi Viktória s.k.

jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

56 797 000

54 110 391

0

54 110 391

88 999 980

0

54 110 391

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

9 050 000

0

9 050 000

0

0

9 050 000

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

1 046 000

0

1 046 000

0

0

1 046 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 887 000

5 000 000

0

5 000 000

0

0

5 000 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

820 000

475 130

0

475 130

0

0

475 130

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

300 000

377 095

0

377 095

0

0

377 095

12

Szociális támogatások (K1112)

150 000

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

346 000

337 229

0

337 229

0

0

337 229

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

60 300 000

70 395 845

0

70 395 845

88 999 980

0

70 395 845

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

60 300 000

70 395 845

0

70 395 845

88 999 980

0

70 395 845

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

10 612 000

12 156 319

0

12 156 319

25 357 460

0

12 156 319

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

11 734 444

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

0

0

421 875

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

24 266

0

24 266

0

0

24 266

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

0

46 360

0

46 360

0

0

46 360

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

0

70 626

0

70 626

0

0

70 626

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 440 000

1 618 939

0

1 618 939

0

0

1 618 939

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 440 000

1 618 939

0

1 618 939

0

0

1 618 939

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

8 291 486

0

8 291 486

0

0

8 291 486

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

286 500

0

286 500

0

0

286 500

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

478 600

1 409 882

0

1 409 882

0

0

1 409 882

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

250 000

298 623

0

298 623

0

0

298 623

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

728 600

10 286 491

0

10 286 491

0

0

10 286 491

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

70 000

62 074

0

62 074

0

0

62 074

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

70 000

62 074

0

62 074

0

0

62 074

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

450 000

324 788

0

324 788

0

0

324 788

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

1

0

1

0

0

1

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

450 000

324 789

0

324 789

0

0

324 789

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

2 688 600

12 362 919

0

12 362 919

0

0

12 362 919

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

432 887

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

0

432 887

0

0

0

0

0

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

269 190

0

269 190

0

0

269 190

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

72 681

0

72 681

0

0

72 681

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

0

341 871

0

341 871

0

0

341 871

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

73 600 600

95 689 841

0

95 256 954

114 357 440

0

95 256 954

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

286 500

286 500

0

286 500

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

1 448

1 448

0

1 448

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

0

287 948

287 948

0

287 948

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

0

287 948

287 948

0

287 948

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

73 600 600

95 401 893

95 401 893

0

95 401 893

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

73 600 600

95 401 893

95 401 893

0

95 401 893

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

73 600 600

95 401 893

95 401 893

0

95 401 893

1A - Az eszközök és források alakulása

#

Megnevezés

Állomány a tárgyév elején

Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt

Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt

Egyéb volumenváltozás

Értékelés

Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

-287 948

287 948

0

0

0

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

-286 500

286 500

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

-1 448

1 448

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

-95 401 893

95 401 893

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

-95 689 841

95 689 841

0

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

432 887

0

0

0

432 887

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

432 887

0

0

0

432 887

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

432 887

0

0

0

432 887

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

-95 256 954

95 689 841

0

0

432 887

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

0

-95 256 954

95 689 841

0

0

432 887

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 526 663

0

-5 993 573

0

0

-10 520 236

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-5 993 573

0

7 066 111

0

0

1 072 538

187

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-10 520 236

0

1 072 538

0

0

-9 447 698

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

-70 395 845

70 395 845

0

0

0

189

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

-12 156 319

12 156 319

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

-12 362 919

12 362 919

0

0

0

195

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

-341 871

341 871

0

0

0

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

-95 256 954

95 256 954

0

0

0

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

0

-95 256 954

95 256 954

0

0

0

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

10 520 236

0

-639 651

0

0

9 880 585

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

10 520 236

0

-639 651

0

0

9 880 585

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

0

-95 256 954

95 689 841

0

0

432 887

Létszám
A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma összesen 13 fő, ebből:
- 1 fő jegyző,
- 1 fő titkársági ügyintéző,
- 3 fő adóigazgatási ügyintéző,
- 2 fő igazgatási ügyintéző,
- 5 fő teljes + 1 fő részmunkaidős pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (1 fő személyügyi ügyintéző is)

4. melléklet

Halászi Óvoda és Bölcsőde

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal:


1 fő jegyző
1 fő titkársági ügyintéző
3 fő adóigazgatási ügyintéző
2 fő igazgatási ügyintéző
5 fő teljes + 1 fő részmunkaidős pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (1 fő személyügyi ügyintéző is)

Halászi Község Önkormányzata:

1 fő polgármester

6 fő üzemeltetési munkatárs

(4 fő teljes, 2 fő részmunkaidős)

1 fő védőnő

1 fő falugondnok

1 fő könyvtáros (részmunkaidős)
1 fő karbantartó
1 fő sportpálya gondnok

1 fő óvodavezető
9 fő óvónő
1 fő óvodatitkár
2 fő pedagógiai asszisztens
5 fő dajka
4 fő gondozónő (bölcsőde)
1 fő bölcsődei dajka
1 fő karbantartó
3 fő óvónő tartós távolléten van