Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 01

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2022.03.01.
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltakra, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2022. március 1. napjától 2022. december 31. napjáig 55.000,- Ft

2. § Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 2. napjával.