Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 27

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

2022.05.27.

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét 3 117 658 235,- Ft eszközoldallal és 3 117 658 235,- Ft forrásoldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évben teljesített bevételeket 816 661 408,- Ft összegben, a 2021. évben teljesített kiadásokat 645 924 583,- Ft összegben állapítja meg.

2. § A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2021. évi beszámolóját az 1. melléklet;

b) a Halászi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi beszámolóját a 2. melléklet;

c) a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 3. melléklet és

d) a létszámkeretet a 4. melléklet

szerint állapítja meg.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Az Önkormányzat 2021.évi beszámolója

2. melléklet

Halászi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi beszámolója

3. melléklet

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

4. melléklet

Létszámkeret