Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 19- 2022. 11. 19

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.11.19.

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 8. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni. A sírhelyhasználat ideje a temetési hely feletti rendelkezés lejártáig tart.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 12. §-a.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 20. napjával.