Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 11. 19- 2022. 11. 19

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről1

2022.11.19.

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a 13/2003. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel, a 18/2004. (XII. 2.) önkormányzati rendelettel, a 20/2005. (XII. 14.) önkormányzati rendelettel, a 13/2006. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel, a 10/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel és a 12/2008. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, Halászi Községi Önkormányzat tulajdonában lévő viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj mértékéről szóló 18/1995. (XII. 27.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 10/2001. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2002. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet.

3. § Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 10/2001. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2003. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti az ügyek intézésének vagy egyes eljárási cselekményeknek elektronikus úton történő intézéséről szóló 19/2005. (X. 1.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 10/2001. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2008. (X. 14.) önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti az Önkormányzat illetékességi területén a 2012. évben fizetendő víz- és szennyvíz díjak mértékéről szóló 2/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

9. § Hatályát veszti a 2012. évi zárszámadásról szóló 8/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

11. § Hatályát veszti a 2013. évi zárszámadásról szóló 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 20. napjával.